Socialrätt

Vad är socialrätt?

Vilket ansvar har egentligen kommunen för personer som bor eller vistas i den? Socialrätten svarar på just detta då socialrätt rör de rättsregler som syftar till att lösa sociala och samhälleliga problem.

Rättsområdet socialrätt består av bland annat frågor gällande barn- och ungdomsvård, hälso- och sjukvårdslagstiftning samt allmänna sociala bidragsformer.

Lagar som görs gällande inom socialrätten är bland annat:

Juridisk rådgivning Socialrätt

Söker du rådgivning i Göteborg gällande socialrättsliga frågor? Här ger vi dig tips på advokatbyråer som hjälper dig med sin expertis inom området.

Advokaterna i väst


Hos Advokaterna i väst kan du få hjälp med kostnadsfri juridisk rådgivning inom rättsområden socialrätt. Kontakta Advokaterna i väst med frågor som rör bland annat:

  • LVU (Lag om vård av unga)
  • LVM (Lag om vård av missbrukare)
  • LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)
  • LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård)

Kontakt:

Juridisk rådgivning online


Lawline kan du få gratis rådgivning för socialrättsliga frågor. Ring eller maila Lawline så ger dem dig den juridiska stöttning du söker.

Kontakt: