Rättsområden

Den breda juridiken är uppdelad i olika rättsområden som fungerar som olika delområden i den svenska lagstiftningen. Rättsområden delas i sin tur upp mellan offentlig rätt och civilrätt.

Vad är offentlig rätt?

Offentlig rätt omfattar det inom svensk lagstiftning som rör det allmänna. Offentlig rätt reglerar exempelvis förhållandet mellan den enskilda individen och det allmänna. Socialrätt är ett exempel på offentlig rätt.

Vad är civilrätt?

Civilrätt omfattar det inom svensk lagstiftning som rör förhållandet mellan privatpersoner – även kallat privaträtt. Familjerätt är exempel på rättsområden inom civilrätten.

Brottmål

Brottmål innefattar den typ av rättsmål där åtal väcks mot tilltalande om skyldighet till brott.

Familjerätt

Familjerätten rör familj, äktenskap, samboende m.m. och reglerar tvister kring dessa.

Migrationsrätt

Migrationsrätten reglerar utländska medborgares rätt att få vara i Sverige.

Socialrätt

Socialrätten består av rättsregler som syftar till att lösa sociala och samhälleliga problem.