Brottmål

Vad är brottmål?

Om ett brott har begåtts finns alltid en gärningsman. Ett brottmål är den efterföljande rättsprocess där en person pekats ut som ansvarig för att ha begått en brottslig handling och ärendet behandlas i domstol. På domstol.se kan du läsa mer om hur ett brottmål behandlas i domstol.

Brottmål innefattar allt från våldsbrott till sexualbrott och narkotikabrott där grundläggande bestämmelser återfinns i rättegångsbalken och brottsbalken.

Parter i brottmål

Ett brottmål består alltid av en målsägande och en misstänkt. Målsägande i ärendet är personen i fråga som blivit utsatt för ett brott, medan den misstänkte är personen i fråga som uträttat brottet.

När det kommer till det rättsliga är även åklagaren part i ett brottmål. Åklagaren är den som väcker åtal om hen anser att ett brott har begåtts. En åklagare representerar i grund och botten samhället och för dess talan om regelverket i brottmål.

Försvarare och målsägandebiträde är två ytterligare parter i ett brottmål. För den person som misstänks för ett brott utses oftast en offentlig försvarare

Advokat Brottmål

Har du blivit utsatt eller anklagad för ett brott? Då är du troligtvis i behov av expertis i form av juridisk rådgivning. Vi hjälper dig hitta bästa tänkbara kontaktuppgifter för juridisk rådgivning i Göteborg med omnejd:

Advokaterna i väst


Advokaterna i väst är experter inom brottmål – såväl grova som mindre grova brott. Med stor erfarenhet som både försvarare och målsägandebiträden kan du enkelt komma i kontakt för rättsliga hjälp vid brottmål i Göteborg eller Borås med omnejd.

Kontakt:

Juridisk rådgivning online


Oavsett vart du befinner dig i landet kan du alltid vända dig till Lawline – Sveriges mest besökta juridiska webbplats. Har du tankar, frågor och funderingar kan du enkelt få juridisk rådgivning online.

Kontakt: