Migrationsrätt

Vad är migrationsrätt?

Migrationsrätten är det rättsområde som reglerar utländska medborgares rätt att befinna sig i Sverige där den mest centrala svenska lagstiftningen är utslagningen.
Migrationsverket är den förvaltningsmyndighet som handhar migrationsärenden initialt. Ogillas ett beslut hos migrationsverket kan detta överklagas till Migrationsdomstolen där det dessutom finns en nästa instans – Migrationsöverdomstolen.

Exempel på migrationsärenden

Välj den advokatbyrå som du trivs bäst med

Inom migrationsrätten förekommer en rad olika frågor för rättsväsendet. Frågor som utmärker sig som mer vanliga inom migrationsrätt är bland annat frågor om:

  • Anhöriginvandring – Rör frågor om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning.
  • Arbetstillstånd – Om en medborgare från ett icke EES-land ska ha rätt till att arbeta i Sverige krävs arbetstillstånd.
  • Asyl – Rör frågor om skydd i annat land på grund av våld, hot eller andra konflikter i hemlandet.
  • Medborgarskap – För att räknas som svensk och för att få bland annat rösträtt krävs svenskt medborgarskap. Detta går att ansöka om efter att du bott under en viss tid i landet.
  • Uppehållstillstånd – Rör frågor om tillstånd att som icke-medborgare bosätta sig i annat land.
  • Visum – Rör frågor om tillåtelse och rätt att resa in och ut ur ett land.

Advokat migrationsrätt

Är du i behov av rådgivning som berör migrationsrätt i Göteborg med omnejd? Kom då i kontakt med experter inom området.

Advokaterna i väst


Advokaterna i väst: Få hjälp genom kostnadsfri rådgivning hos Advokaterna i väst som besitter stor erfarenhet av asylprocesser och migration. De finns tillgängliga bara ett samtal bort, eller på deras kontor i Göteborg, Borås och Kungsbacka.

Kontakt:

Juridisk rådgivning online


Lawline: Erhåll kostnadsfri juridisk rådgivning direkt på nätet. Hos Lawline får du snabb och smidig hjälp med dina frågor inom migrationsrätt – vart du än befinner dig.

Kontakt: